Uputstvo za kupovinu

Uslovi korišćenja
Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo 3T RACING BIKES TODOROVIĆ, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta  www.3t-racing.com

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.3t-racing.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva 3T RACING BIKES TODOROVIĆ, Kragujevac-Balosava , matični broj 07380615,  PIB 100820970 telefon +381 34 6515 475;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta  www.3t-racing.com  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;  

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu  www.3t-racing.com ;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.3t-racing.com  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci takodje mora dostaviti dokaz o uplati na Email info@3t-racing.com ili na faks +381 34 6515 475

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe; 

 - da za sve porudžbine potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od 200,00 din bez PDV-a

- da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti ovde. Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis - Reklamacije; 

- da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Obrazac za odustanak od ugovora potrošač može preuzeti ovde. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis - Pravo na odustajanje/Povraćaj robe;

S poštovanjem,
3T Racing Bikes Todorovic

Korisnički servis - Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.
Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.
U slučaju odustanka od ugovora, procedura je sledeća:

1. Na našu e-mail adresu info@3t-racing.com , možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati Obrazac za odustanak od ugovora, koji možete preuzeti.

2. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

3. Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ON LINE prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.
Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz ON LINE prodavnice pošalje na Vaš e-mail.
Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom.

Uslovi isporuke

Isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije.

ROK ISPORUKE

Nakon što ste potvrdili porudžbinu dobićete e-mail sa potvrdom porudžbine na e-mail adresu koju ste naveli prilikom kreiranja porudžbine.

Od tog trenutka rok isporuke je maksimalno 5 radnih dana u slučaju plaćanja robe pouzećem.

Za porudžbine čije plaćanje se vrši uplatom u banci ili pošti, rok za uplatu je 3 radna dana od dana prijema e-maila sa potvrdom porudžbine, a rok isporuke je 5 radnih dana od evidentiranja uplate. Uobičajeno vreme za isporuku je 2 dana.

PREUZIMANJE POŠILJKE

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke.

Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.
CENA ISPORUKE
Cena isporuke za sve porudžbine zavisi od tezine paketa na primer 0 -0.5kg 220,00 RSD sa PDV-om,0.5-1kg 270,00 RSD sa PDV-om sto je paket tezi veca je postarina.

Korisnički servis - Reklamacije

1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 34 6515 475 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@3t-racing.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj+381 34 6515 475 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@3t-racing.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu 3T Racing Bikes Todorovic D.O.O (sa naznakom online kupovina), Balosava bb,34230 Gruža

Ukoliko želite da reklamirate proizvod 3t racinga potrebno je da popunite obrazac Zapisnik o tehničkoj reklamaciji (preuzmite) i isti pošaljete na adresuinfo@3t-racing.com 

Obavezno prijavljujete oštećenja prilikom prijema u roku od 24h.U SLUCAJU DA NEMOZETE DA PREUZMETE ZAPISNIK O REKLAMACIJI KONTAKTIRAJ TE NAS MI CEMO VAM POSLATI.